โรงงานผลิตน้ำยาทำความเย็น Forane Changshu production plant
 
 

Certificate
 
 

Forane® PT Chart By Arkema Inc.
 
 

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์
 
 
 
ห้ามเติมน้ำยาแอร์ R410A หรือ R32 เติมใส่ถัง R22 หรือ R134A
โดยเด็ดขาด เนื่องจากความหนาของถังที่บางกว่า จะไม่สามารถทนแรงดันน้ำยาที่สูงได้
อาจจะทำให้เกิดอันตราบต่อชีวิต และทรัพย์สิน

***เนื่องจากความดันมีระดับที่แตกต่างกัน***
PRODUCTS น้ำยาทำความเย็น

 

    
    

 

R22 (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

ISO  18,000  กก.
+  ท่อตัน  932  กก.
+  แบบยืมท่อ  58  กก./23 กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  13.6  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


R22 (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  22.7  กก.

+  แบบขายพร้อมถัง  13.6 กก.

+  แบบขายพร้อมถัง  3 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม


    
    

R134a (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  ISO  20,000  กก.
+  ท่อตัน  1
,000  กก.
+  แบบยืมท่อ  56  กก./20  กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  13.6  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
     

R134a (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  13.6 กก.

+  แบบขายพร้อมถัง   3 กก.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


     
    

R404A (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  ISO  18,000  กก.
+  ท่อตัน  720  กก.
+  แบบยืมท่อ  45  กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  10.9  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

R404A (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  10.9  กก.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


    
    

 

R410A (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  ISO  18,000  กก.
+  ท่อตัน  750  กก.
+  แบบยืมท่อ  45  กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  11.3  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

R410A (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  11.3  กก.

+  แบบขายพร้อมถัง  3 กก.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     
    

 

R407C (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  ISO  18,000  กก.
+  แบบยืมท่อ  45  กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  11.3  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

R407C (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

 แบบยืมท่อ  45  กก.

+  แบบขายพร้อมถัง  11.3  กก.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

   
    

 

R507 (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  11  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


R507 (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง  11.3  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

   
    

R407F (โฟเรน)

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง 11.3 กก.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


R32 (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  ISO  15,000 กก.
+  ท่อตัน  710  กก.

 แบบยืมท่อ  45  กก.
+  แบบขายพร้อมถัง  7  กก.

+  แบบขายพร้อมถัง  3  กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


    

R141b

ขนาดบรรจุ

+  แบบขายพร้อมถัง 30 กก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

R600a (ดีบีบี)

ขนาดบรรจุ

+  กระป๋อง  480 ก.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

                                                                           

 

 


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE